Jeg er blitt AKTIV-instruktør!


Dette semesteret har jeg gjennomført studiet Trening og kreft ved Norges Idrettshøgskole. Nå er jeg stolt og glad over å være ferdigutdannet og sertifisert AKTIV-instruktør Studiet er et samarbeid mellom idrettshøgskolen, Aktiv mot kreft og Oslo universitetssykehus. Tidligere diagnostisering og bedre behandling av kreftpasienter har ført til at stadig flere overlever sykdommen. Det er etter hvert god dokumentasjon for at fysisk aktivitet kan bidra til å bedre livskvaliteten for denne gruppen. Mange pasienter har et godt tilbud om trening på sykehuset og flere ønsker å fortsette med trening etter endt sykehusopphold. Likevel finnes det i dag få tilbud utenfor sykehusene der pasienter kan få kvalifiserte råd og god veiledning.

På studiet AKTIV-instruktør får studentene økt kunnskap og kompetanse om det å trene personer som har gjennomgått kreftbehandling. Studiet er basert på forskningsbasert kunnskap og temaene er: generell kreftlære, spesifikk treningslære og praktiske økter. Målet er å utdanne instruktører over hele landet, og at disse skal knyttes sammen i et landsomspennende trenernettverk. På den måten kan pasientene få god oppfølging av AKTIV-instruktører der de bor.


Kommentarer

Populære innlegg